”Özel Güvenlik Mesleğiyle İlgili Sorunlar Tek Çatı Altında Yürütülmeli”

”Özel Güvenlik Mesleğiyle İlgili Sorunlar Tek Çatı Altında Yürütülmeli”

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği (ÖGTM) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kıvılcım ile güvenlik özel güvenlik sektörünü ve sektörün sorunlarını konuştuk.

Kıvılcım, “Güvenlik mesleğinin sorunlarının bir madde ile ifade bulması mümkün değildir. Kanundan kaynaklanan sorunlar, yapısal sorunlar, uygulama sorunları, özlük hakları sorunları gibi birçok sorun var. Güvenlik bir bütün olarak yapılandırılmalı ve değerlendirilmeli. Sorunlar tek çatı altından yürütülmelidir” dedi.
Röportaj için: Sivil Sayfalar

Benzer Haberler