Kanuna dönüşen 5 KHK’nin iptal istemlerini karara bağlayan AYM, taleplerden 2’sini kabul etti. Anayasaya aykırı bulunan düzenlemeler arasında pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerinin pasaportunun da iptal edilmesi de yer alıyor.

AYM, “pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların, genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilmesi”ne ilişkin düzenleme ile “kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam edecekleri”ne ilişkin iki düzenlemeyi hukuka aykırı buldu.